19 MAYIS YENİDEN DİRİLİŞİDİR

YüreÄŸir Belediye BaÅŸkanı Mahmut Çelikcan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

 

19 Mayıs, Gazim Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsuna ayak basarak, milletle birlikte istiklal mücadelesinin meÅŸalesini yaktığı gündür. 19 Mayıs milletimizin esaret zincirini kırmak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliÄŸinde attıpı büyük adımın adıdır. Milletimizin 99 yıl önce baÅŸlattığı kutlu bir mücadeledir.

 

Ulu Önder Mustafa kemal Atatürk, ülkede bütün ümitlerin bitmeye ba�lad��� bir zamanda 19 May�s 1919'da ‘Türk Milleti esaret alt�nda ya�amaktansa ölmeyi tercih eder.’ diyerek Samsun'a ç�k�p ulusal egemenlik mücadelesini ba�latt�. Büyük mücadelelerin ard�ndan ülkemiz dü�mandan temizlenmi�tir. Atatürk 19 May�s'� Türk Gençli�ine ‘Gençlik Bayram�’ olarak arma�an etmi�tir.

 

19 May�s ruhu,23 Nisan 1920'de TBMM'nin aç�l���na, 30 A�ustos'ta büyük bir zafere ve 29 Ekim 1923'de de Cumhuriyet'in ilan�na dönü�mü�tür. Cumhuriyetimiz 100. y�l�na do�ru ilerlerken Türk gençli�i emanete sahip ç�kmaya devam etmektedir.  Atam�z�n gençlerimize arma�an etti�i bu mutlu günü kutluyorum.